Domain redirect چیست ؟

منظور از Forward کردن دامنه ، ارجاع یک دامنه ثبت شده به دامنه یا آدرس URL دیگری می باشد. به عنوان مثال زمانی نام دامین شما yourdomain.com است و کاربر yourdomain.ir را وارد نماید در صورتی که دامین دوم یعنی yourdomain.ir را ثبت کرده و آنرا به عنوان Domain Forwardinتعریف کرده باشید ، هنگامی که دامنه yourdomain.irرا در مرورگر وارد می کنید ، بلافاصله بعد از کلیکEnter دامنه اصلی وبسایت yourdomain.com در Address Barمرورگر نمایش داده می شود.